KONTROLA PRISTUPA


Sistemi za kontrolu pristupa služe za nadzor i fizičku zaštitu objekata ili njihovih delova. Osnovni zadatak sistema kontrole pristupa je
dozvola pristupa tj. ulaza ili prolaza isključivo ovlašćenim osobama.

KONTROLA PRISTUPA

Kontrola pristupa sprečava ulazak u prostorije i objekte neovlašćenim osobama. Detaljnije

EVIDENCIJA RADNOG VREMENA

Evidencija radnog vremena može da se koristi i kao sistem kontrole pristupa ili samo kao sistem evidencije prisutnosti. Detaljnije

INTERFONI

Interfoni omogućavaju audio i video identifikaciju posetioca kao i daljinsko otvaranje vrata. Detaljnije

ŠTAMPANJE ID KARTICA

Bilo da su vam potrebne članske kartice, ID kartice za zaposlene, kartice za posetioce ili jednostavno obične štampane kartice, vršimo personalizaciju po Vašoj želji.

SAVREMENA REŠENJA
ZA KONTROLU PRISTUPA
I EVIDENCIJU RADNOG VREMENA

+381 24 670 888