SERTIFIKATI

ALARM SYSTEMS poseduje međunarodne i domaće standarde u oblasti pružanja usluga fizičkog obezbeđenja lica, objekata i imovine.

+381 24 670 888